მთავარი
ჩვენს შესახებ
ვაჭრობა
შეთავაზებები
ანალიტიკა
სწავლება
ვაჭრობის დაწყება

კლიენტის სეგრირებული ანგარიში

კომპანია VIPTRADE მომსახურებას სთავაზობს მილიონზე მეტ მომხმარებელს, მსოფლიოს 8-ზე მეტ ქვეყანაში. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის წესებისა და ჩვენი მომხმარებლების ინვესტიციების მკაცრად დაცვა . VIPTRADE უზრუნველყოფს საიმედო სავაჭრო გარემოს ყველა ტრეიდერისთვის.

სეგრირებული ანგარიში

კლიენტის სახსრები მთლიანად განცალკევებულია კომპანიის საოპერაციო სახსრებისგან და ინახება სხვადასხვა საბანკო დაწესებულებაში,რაც უზრუნველყოფს ტრეიდერების ფინანსების დაცვას. შპს VIPTRADE არ გამოიყენებს მომხმარებლების სახსრებს თავის საქმიანობაში ან სხვა ინვესტიციების განხორცილებაში.

ბანკებთან თანამშრომლობა

შპს VIPTRADE თანამშრომლობს რამდენიმე ბანკთან. გთხოვთ, იხილოთ თანხის შეტანა და გატანა,დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

დაშიფვრის ტექნიკა

შპს VIPTRADE იყენებს ქსელის კრიპტოგრაფიულ პროტოკოლს SSL (Secure Sockets Layer) კლიენტებთან უსაფრთხო კავშირის უზრუნველსაყოფად, გარიგების დროს მათ დასაცავად და აგრეთვე მათი კონფიდენციალურობის შესანარჩუნებლად.

    1. სერვერზე მომხმარებლის იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პოლიტიკის გამოყენება, რათა მონაცემების გადატანა მოხდეს მომხმარებლის სწორ ტერმინალსა და სერვერს შორის.

    2. მონაცემთა დაშიფვრა მათი გადაცემის დროს, მესამე პირების მიერ ინფორმაციის ქურდობის თავიდან ასაცილებლად.

    3. მონაცემთა მთლიანობის შენარჩუნება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი უცვლელი დარჩეს გადაცემის დროს.

ჩვენ გვაქვს მკაფიო ფინანსური პირობები და ინფორმაციის გამჭვირვალე პოლიტიკა

შპს VIPTRADE ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს საქმიანობის სრული გამჭვირვალობა, ჩვენ ვიცავთ მკაცრ ფინანსურ სტანდარტებს. ასევე, ჩვენ ვალდებულნი ვართ პერიოდულად ჩავაბაროთ ანგარიში, ჩვენი საქმიანობის მარეგულირებელ ორგანიზაციებს.

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა:

ჩვენი პარტნიორები

ლიკვიდურობის მომწოდებლები

შლუზი

პარტნიორი ბანკები

მხარდაჭერა