მთავარი
ჩვენს შესახებ
ვაჭრობა
შეთავაზებები
ანალიტიკა
სწავლება
ვაჭრობის დაწყება

თანხის შეტანა და გატანა

მოცემულ ცხრილში, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ VIPTRADE-ის სავაჭრო ანგარიშიდან თანხების დეპოზიტირებისა და განაღდების გზები.

მეთოდი სისტემა მისაღები ვალუტა საკომისიო და გადასახადები მინიმალური ოდენობა მაქსიმალური ოდენობა დამუშავების დრო დეპოზიტი
საბანკო გადარიცხვა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / GEL / GBP / PLN / RUB 0,5% + ბანკის საკომისიოები არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე დეპოზიტი
ბარათით გადახდა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / GEL / GBP / PLN / RUB საკომისიოს გარეშე არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე დეპოზიტი
კრიპტო ვალუტა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / GEL / GBP / PLN / RUB საკომისიოს გარეშე არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე დეპოზიტი
სხვა გადახდის მეთოდები დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / GEL / GBP / PLN / RUB საკომისიოს გარეშე არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე დეპოზიტი
მეთოდი სისტემა მისაღები ვალუტა საკომისიო და გადასახადები მინიმალური ოდენობა მაქსიმალური ოდენობა დამუშავების დრო დეპოზიტი
საბანკო გადარიცხვა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK 35 აშშ დოლარი არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე თანხის გატანა
ბარათით გადახდა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK საკომისიოს გარეშე არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე თანხის გატანა
კრიპტო ვალუტა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK საკომისიოს გარეშე არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე თანხის გატანა
გადახდა ნაღდი ანგარიშსწორებით დამოკიდებულია საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მათ შორის მოიცავს ვალუტას: EUR / USD / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK საკომისიოს გარეშე არ არის მინიმალური ზღვარი არ არის მაქსიმალური ზღვარი 3 სამუშაო დღე თანხის გატანა

შპს VIPTRADE - ის თანხის გადახდის წესები და პირობები

ეს პირობები (შემდგომში „პირობები“) ვრცელდება კომპანია შპს ვიპტრეიდის (სარეგისტრაციო ნომერი: 384 შპს 2020) მისამართი: სენტ - ვინსენტი და გრენადინები, ქალაქი კინგსტაუნი, შპს სენტ - ვინსენტი ბანკის შენობა, ჯეიმსის ქუჩა, პირველი სართული, საფოსტო ინდექსი 1574. კლიენტების მიერ შესრულებულ ნებისმიერ გადარიცხვაზე. კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე თანხების დეპოზიტირების ან თანხის მოხნაზე სავაჭრო ანგარიშიდან (შემდგომში ”გადახდა”) რომელიც გახსნილია შპს VIPTRADE– ში.

შპს VIPTRADE– სთვის გადახდის განხორციელების მოთხოვნის წარდგენისას, თითოეული კლიენტი ადასტურებს, რომ წაიკითხა და ეთანხმება ამ პირობებსა და გადახდის მეთოდის სპეციალურ პირობებს, რომელიც არჩეულია ტრეიდერის პირად კაბინეტში. იმ საკითხებზე, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ პირობებით, მოქმედებს შპს VIPTRADE- ის ზოგადი პირობები.

1. გადახდა

1.1 შპს VIPTRADE იტოვებს უფლებას, დაადასტუროს ან უარყოს მომხმარებელთა გადახდის მოთხოვნები, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს.

1.2 დეპოზიტი ტრეიდერის სავაჭრო ანგარიშზე ისახება ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში (09: 00-17: 00 სთ), მას შემდეგ რაც თანხა ფიქსირდება შპს VIPTRADE- ის საბანკო ანგარიშზე.

1.3 შპს VIPTRADE, ტრეიდერის მიერ დაფიქსირებულ განაცხადს თანხის განაღდებასთან დაკავშირებით ამუშავებს იმავე სამუშაო დღეს, თუ მოთხოვნა დაფიქსირდება 17:00 საათამდე. ხოლო ის განაცხადები, რომელიც შპს VIPTRADE-ში შემოვა არა სამუშაო დღეებში ან შაბათ – კვირას 17:00 საათის შემდეგ დამუშავდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

1.4 შპს VIPTRADE არ იღებს და არ ამუშავებს გადახდის მოთხოვნებს, სადაც მითითებულია სხვისი (მესამე პირის) კუთვნილი ანგარიშის ნომერი.

1.5 თანხის გატანის შემთხვევაში, შპს VIPTRADE იტოვებს უფლებას, მოთხოვნა შეასრულოს იმავე ბანკში, იგივე ანგარიშზე ან შუამავალ ბანკში, რომელსაც კლიენტი იყენებს დეპოზიტის ან ნებისმიერი წინა გადახდებისთვის, მის მიერ გადარიცხვის მეთოდის არ არჩევის ან არჩევის მიუხედავად.

1.6 შპს VIPTRADE იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეაჩეროს გადახდის შესრულება და საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტები გადახდების წყაროს დასაზუსტებლად, ან სხვა მიზნებისთვის.

2. დამატებითი ინფორმაცია გადახდის წესების შესახებ

2.1 გადახდების შესრულებასთან დაკავშირებული დეტალური ასპექტები (მაგალითად, გადახდის ლიმიტები, ვადები და ა.შ.) შეგიძლიათ იხილოთ თქვენს პირად კაბინეტში მოთხოვნის წარდგენის შემდეგ. თითოეული მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას, თვალყური ადევნოს გადახდის დეტალებს მოთხოვნის განთავსებამდე.

3. მცდარი ან არასწორი გადახდის მოთხოვნა

3.1 კლიენტი უნდა ეცადოს, თავიდან აიცილოს გადახდის მოთხოვნასთან დაკავშირებული ნებისმიერი უზუსტობა. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტმა არასწორი მოთხოვნა გამოგზავნა, შპს VIPTRADE არ არის ვალდებული გადახდის სერვისის პროვაიდერისგან მოითხოვოს კლიენტისთვის რაიმე სახის ხარჯის ანაზღაურება. კლიენტი პასუხისმგებელია შპს VIPTRADE– სთვის კომპენსაციის გადახდაზე, ასევე თუ კლიენტის მცდარი მოთხოვნის შედეგად კომპანია იზარალებს, მისი ნებისმიერი ხარჯისა და ზიანის ანაზღაურებაზე.

4. საკომისიო

4.1 შპს VIPTRADE, კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე არ იღებს მესამე პირების მიერ დარიცხულ დეპოზიტს. სავაჭრო ანგარიშები, რომელზეც განხორციელდება ასეთი ოპერაცია, დაიბლოკება და თანხა დაბრუნდება გადმომრიცხავის ანგარიშზე. ამ შემთხვევაში, თანხების გადარიცხვასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ეკისრება თავდაპირველ გამგზავნს, ანუ მესამე პირს.

4.2 თუ კლიენტის სავაჭრო ანგარიშის საბაზისო ვალუტა განსხვავდება გადარიცხული თანხების საბაზო ვალუტისაგან, გადასარიცხი თანხა დაკონვერტირდება კლიენტის სავაჭრო ანგარიშის საბაზო ვალუტაზე. თანხის კონვერტაციისთვის გამოყენებული იქნება შპს VIPTRADE- ისთვის მიმღები ბანკის (სადაც განხორციელდა გადარიცხვა) გაცვლითი კურსი.

4.3 თუ გადარიცხვისას კლიენტს დაეკისრება საბანკო მომსახურების დამატებითი გადასახადი (მიმღები ბანკიდან ან შუამავალი ბანკიდან), ეს თანხა ჩამოიჭრება გადარიცხული სახსრებიდან. შედეგად, მომხმარებელი მიიღებს საკომისიო გამოკლებულ თანხას. შპს VIPTRADE არ არის პასუხისმგებელი სხვა ბანკების მიერ დაკისრებული მომსახურების საკომისიოზე.

4.4 თუ გადარიცხვა ხორციელდება შპს VIPTRADE- ის საბანკო ანგარიშზე, რომელიც მოითხოვს მომსახურების საფასურის ხარჯებს. ეს ხარჯები ჩამოიჭრება თანხის იმ ოდენობიდან, რომელიც გადაირიცხება კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე.

4.5 მოქმედი საკომისიოები ირიცხება იმავე საბაზო ვალუტაში, რომელიც გამოიყენება კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე, ანუ თუ ანგარიშის საბაზო ვალუტაა ევრო, საკომისიო ირიცხება ევროში, ხოლო თუ ანგარიშის საბაზო ვალუტაა ბრიტანული ფუნტ სტერლინგი, მაშინ საკომისიო ჩამოგეჭრებათ ფუნტში.

4.6 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვაჭრობას შეიძლება მოყვეს დამატებითი გადასახადი, რომელიც დაკავშირებულია განახლებასთან (მაგალითად სვოპი ან პროცენტი) ნებისმიერი ინსტრუმენტის პოზიციებზე, რომელიც გადადის მომდევნო სამუშაო დღეს და ასევე საკრედიტო / სადებეტო კორექტირება დივიდენდებზე, CFD აქციებისა და ინდექსებისთვის, შპს VIPTRADE- ის ვებ-საიტის კონტრაქტის სპეციფიკაციების ნაწილში მითითებული პირობების შესაბამისად.

5. ადგილობრივი კანონმდებლობა

5.1 ვინაიდან სხვადასხვა რეგიონის კანონები და რეგულაციები ფინანსური მომსახურებისა და ფულადი ოპერაციების შესახებ შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს, თითოეული მომხმარებელი პასუხისმგებელია ადგილობრივი რეგულაციის, კერძოდ, ნებისმიერი მოქმედი საგადასახადო ვალდებულების შესრულებაზე.

6. გადახდის სისტემების გაუმართაობა

6.1 თითოეულმა მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ონლაინ გადახდის სისტემებს ხშირად ახლავს შეფერხებები და დარღვევები. კერძოდ, რაც კი დაკავშირებულია საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან. კლიენტს ვურჩევთ, თვალი ადევნოს თავისი ანტივირუსული პროგრამების განახლებებს და მუდმივად შეამოწმოს კომპიუტერი ვირუსებზე.

6.2 შპს VIPTRADE არ აგებს პასუხს გადახდის სისტემის პროვაიდერის საკუთრებაში არსებული ოპერაციული საგადასახადო სისტემის ან / და სხვა ტექნიკური სისტემის ნებისმიერი შეფერხებისა და სისტემური ხარვეზის შედეგებზე.

7. თუ კლიენტი ანგარიშის შევსების შემდეგ წარადგენს მოთხოვნას თანხის განაღდების შესახებ, სავაჭრო საქმიანობის განხორციელების გარეშე, ან კლიენტის რაიმე სხვა საეჭვო საქმიანობის შემთხვევაში, კომპანიას უფლება აქვს:

7.1 გააუქმოს განაცხადი თანხის განაღდებაზე, სანამ კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე არ დაფიქსირდება მინიმალური ბრუნვა, არანაკლებ 3 ლოტისა.

7.2 კლიენტს დააკისროს სავაჭრო ანგარიშიდან გატანილი მთლიანი თანხის 10%. კლიენტი ინფორმირებული იქნება ელ.წერილის სახით, დამუშავებული მოთხოვნისა და სიტუაციის შესაბამისი საკომისიოების შესახებ.

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა:

ჩვენი პარტნიორები

ლიკვიდურობის მომწოდებლები

შლუზი

პარტნიორი ბანკები

მხარდაჭერა