მთავარი
ჩვენს შესახებ
ვაჭრობა
შეთავაზებები
ანალიტიკა
სწავლება
ვაჭრობის დაწყება

პამმ/კოპი ტრეიდინგი

VIPTRADE არის გლობალური საბროკერო კომპანია, რომელიც მოქმედებს სხვადასხვა იურისდიქციის ფარგლებში.

PAMM ანგარიში არის უნიკალური სერვისი, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორებს ფული გამოიმუშავონ ვაჭრობის გარეშე. ინვესტორები ინვესტიციას ახორციელებენ ტრეიდერების ანგარიშებზე, რომლებიც იღებენ გარკვეული სახის შემოსავალს ამ ინვესტიციების მართვისთვის.

როგორ მუშაობს პამმ ანგარიში?

მენეჯერი

ტრეიდერი ხსნის პამმ ანგარიშს და ბალანსზე ათავსებს გარკვეული რაოდენობის თანხას (მენეჯერის კაპიტალი), რომელსაც ისინი იყენებენ ინვესტორებთან თანაბარი ვაჭრობისას. მენეჯერი ქმნის შეთავაზებას, სადაც უთითებენ თანამშრომლობის პირობებს და შემოსავლის პროცენტს, რაც წარმოადგენს ანაზღაურებას ანგარიშების მართვისთვის.

ინვესტორი

ერთ-ერთი მათგანი იკვლევს მმართველის მუშაობის ეფექტურობას დამოუკიდებელი რეიტინგის გამოყენებით და ინვესტირებას ახდენს შერჩეულ პამმ ანგარიშზე. თუ ვაჭრობის შედეგი დადებითია, ინვესტორი იღებს შემოსავალს, რომლის ნაწილს იღებს მენეჯერი წარმატებული მუშაობისთვის.

მენეჯერის თანხები 300 USD 60%
ინვესტორის თანხები 200 USD 40%
პამმ ანგარიშის თანხა სავაჭრო ინტერვალის დაწყებამდე 500 USD
პამმ ანგარიშის თანხა სავაჭრო ინტერვალის შემდეგ 1500 USD
მენეჯერის თანხები (900 აშშ დოლარი)
კომპენსაციის გათვალისწინებით (80 აშშ დოლარი)
980 USD
ინვესტორის თანხები (600 აშშ დოლარი)
კომპენსაციის გამოკლებით (80 აშშ დოლარი)
520 USD

როგორ განახორციელოთ ინვესტიცია?

შეარჩიეთ შესაბამისი PAMM ანგარიში რეიტინგიდან

დარეგისტრირდით თქვენს პირად კაბინეტში და შეავსეთ პირადი ანგარიში თქვენთვის სასურველი გზით

განახორციელეთ ინვესტიცია და გააკონტროლეთ საინვესტიციო ანგარიშის თანხები თქვენი პირადი კაბინეტიდან

გადმოწერეთ ხელშეკრულება

როგორ გავხდეთ მენეჯერი?

დაარეგისტრირეთ თქვენი ანგარიში, თუ ჯერ კიდევ არ შეგიქმნიათ

გახსენით პამმ ანგარიში, მიუთითეთ მმართველის კაპიტალი და გადარიცხეთ შესაბამისი თანხა პირადი ანგარიშიდან

განსაზღვრეთ შეთავაზების პირობები, რომლის მიხედვითაც თქვენ მიიღებთ ინვესტიციებს თქვენს პამმ ანგარიშზე და დაიწყებთ ვაჭრობას

გადმოწერეთ ხელშეკრულება

დაინტერესებული ხართ უცხოურ სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობით, მაგრამ არ გაქვთ საკმარისი დრო და ტექნიკური ცოდნა? მაშინ PAMM ანგარიში საუკეთესო არჩევანია თქვენთვის

რა არის PAMM ანგარიში?

PAMM- პროცენტული გამოყოფის მართვის მოდული, ასევე ცნობილი, როგორც თანხების საპროცენტო განაწილების მართვა, არის ფორექსზე ვაჭრობის ერთ-ერთი ფორმა. ამ დროს ინვესტორი იღებს შესაძლებლობას თავისი თანხა დაანაწილოს სასურველ პროპორციებად, მის მიერ შერჩეულ კვალიფიციურ ტრეიდერთან / ფინანსურ მენეჯერებთან. რის შემდეგ ამ ტრეიდერებს/ფინანსურ მენეჯერებს შემოსავლის გამომუშავების მიზნით, შეუძლიათ მართონ რამდენიმე სავაჭრო ანგარიში საკუთარი კაპიტალისა და ასეთი გაერთიანებული თანხების გამოყენებით.

PAMM ანგარიშების შემდგომი დემონსტრირებისთვის, განვიხილოთ მაგალითი::

PAMM ანგარიშის მონაწილეები:

 • • ფორექს ბროკერი / საბროკერო კომპანია

 • • ტრეიდერი (ები)/ ფულის მენეჯერი (ები)

 • • ინვესტორი (ები)

ინვესტორები (მაგალითად Peter, Paul, და Phil) დაინტერესებულნი არიან ფორექსზე ვაჭრობით შემოსავლის მიღების მიზნით, მაგრამ მათ ან არ აქვთ საკმარისი დრო , ან არ აქვთ ვაჭრობისთვის საკმარისი ცოდნა. აქვე წარმოგიდგენთ პროფესიონალ მენეჯერებს (მარკუსს და მეთიუს), რომლებსაც აქვთ გამოცდილება სხვა ადამიანების კაპიტალით ვაჭრობასა და მართვაზე, მათ ასევე აქვთ თავიანთი ინდივიდუალური სავაჭრო კაპიტალი. საბროკერო კომპანია ნიშნავს მარკუსსა და მეთიუს ფულის მენეჯერებად სხვა ინვესტორების ფულის სამართავად. ინვესტორებმა (Peter, Paul, და Phil) ასევე ხელი მოაწერეს შეზღუდულ მინდობილობას (LPOA). ხელმოწერილი ხელშეკრულების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ინვესტორები თანხმდებიან გარისკონ ფორექსზე ვაჭრობა თავიანთი კაპიტალის არჩეულ მენეჯერზე გადაცემის გზით, რომელიც გამოიყენებს გაერთიანებულ თანხებს ფორექსზე ვაჭრობისთვის, თავისი სავაჭრო სტილისა და სტრატეგიის შესაბამისად. მასში ასევე აღნიშნულია, ის თუ რა ოდენობის თანხას (საკომისიოს ან პროცენტს) დააკისრებს ფინანსური მენეჯერი ინვესტორს ამ მომსახურების გაწევისთვის.

მაგალითის გასამარტივებლად, დავუშვათ, რომ სამივე ინვესტორი ირჩევს მარკუსს, თავიანთი წილის მმართველად ფორექსზე, ხოლო მარკუსი იღებს მოგების 10% -ს. ამ შემთხვევაში თითოეული ინვესტორისა და მენეჯერის საკუთარი სავაჭრო კაპიტალის წილი გამოიყურება შემდეგნაირად::

პროცენტულობის თვალსაზრისით, გაერთიანებული თანხების პამმ ანგარიშზე, სადაც არის 15,000 აშშ დოლარი. თითოეულ ინვესტორს ექნება შემდეგი წილი::

პოლი= 4,000 აშშ დოლარი / 15,000 აშშ დოლარი = 26,67% და ანალოგიურად

Peter = 23.33%

Phil = 16.67%

Marcus = 33.33%

(ყველა აქციის საერთო ჯამი ყოველთვის არის 1 ან 100%.)

დავუშვათ, გავიდა ერთი სავაჭრო პერიოდი (მაგალითად, თვე) და მარკუსი ახერხებს მიიღოს 30%-იანი მოგება საერთო კაპიტალით, რომელიც არის $ 19,500 ($ 15,000 + 30%-იანი მოგება ან $ 4,500).

ის იღებს მოგების 10% -ს ან 450 დოლარს. დარჩენილი $ 4050 მოგება ნაწილდება ინვესტორებზე მათი პროცენტული წილის შესაბამისად.:

Paul = $4,050 * 26.67% = $1,080

Peter =$4,050 * 23.33% = $945

Phil = $4,050 * 16.67% = $675

Marcus = $4,050 * 33.33% = $1,350

ჯამში = $19,050

დავუშვათ, რომ მარკუსის კარგი მუშაობისა და პირველივე ვადაზე 30%-იან შემოსავლის გამომუშავების გამო, სამივე ინვესტორმა გადაწყვიტა მასთან თანამშრომლობის გაგრძელება გარკვეული ვადით. პოლი და პიტერი არიან თავიანთი ინვესტირებული კაპიტალის (საწყისი + სარგებელი) ოდენობით, ხოლო ფილი ანაღდებს მოგებას და მას რჩება მხოლოდ მისი საწყისი ინვესტიცია $ 2,500. პიტერი ასევე იწვევს თავის მეგობარს, პაიკს, შეუერთდეს საერთო კაპიტალს, და პაიკს შემოაქვს $ 2,625. კიდევ ერთი ახალი ინვესტორი, პემი, რეგისტრირდება და ირჩევს მარკუსს, რომ მართოს მისი $ 1000. მარკუსის მთლიანი სავაჭრო კაპიტალის საერთო ჯამი ახლა $ 22,000 -ია.

თითოეული ინვესტორის პროცენტული წილი::

Paul = $5,080/22,000 = 23.09%

Peter = 20.20%

Phil = 11.36%

Marcus = 28.86%

Pike = 11.93%

Pam = 4.55%

მარკუსი ამ პერიოდში იღებს 15%-იან მოგებას (15% * $ 22,000 = 3300 $) და იღებს მის 10-იან წილს (330 $). დარჩენილი შემოსავალი $ 24,970 ნაწილდება ინვესტორებზე მათი პროცენტული წილის შესაბამისად.:

Paul = 23.09% * $2,970 = $685.80

Peter = $600.08

Phil = $337.50

Marcus = $857.25

Pike = $354.38

Pam = $135.00

მთლიანი თანხა = 24,970 აშშ დოლარი.

შემდეგ, დავუშვათ, რომ ყველა ინვესტორი აგრძელებს ინვესტიცირებას მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მარკუსთან, რომელიც სამწუხაროდ კარგავს 20%-ს. რაც ნიშნავს, რომ მარკუსს არ ექნება 10% -იანი ანაზღაურება და თითოეული ინვესტორის წილი გაერთიანებული ინვესტიციიდან 20% -ით შემცირდება, რაც მთლიან კაპიტალს (-4,994 აშშ დოლარი) 19,976 დოლარამდე ამცირებს.

Paul = $5,765.8 - 20% = $4,612.64

Peter = $4,036.06

Phil = $2,270.00

Marcus = $5,765.80

Pike = $2,383.50

Pam = $908.00

საერთო გაერთიანებული პამმ კაპიტალი მარკუსისთვის: = $19,976

ყოველი ვადის ბოლოს, ინვესტორს შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა ფულადი სახსრების მიმდინარე მენეჯერთან, ნაწილობრივ/სრულად გადავიდეს სხვა ფულად მენეჯერზე, ან გამოიტანოს კაპიტალი.

 • • უზრუნველყოს უსაფრთხო, საიმედო პლატფორმა, რომელიც ფულის მენეჯერებსა და ინვესტორებს ურთიერთქმედების, თანამშრომლობის საშუალებას მისცემს.

 • • ნებადართული ნორმის ფარგლებში ხელი შეუწყოს ფულის მენეჯერების სავაჭრო საქმიანობას.

 • • ხელი შეუწყოს აღრიცხვას, ანგარიშის შევსებას, თანხების განაღდებას და სხვა მათთან დაკავშირებულ საქმიანობას.

 • • სავაჭრო პლატფორმის გარდა, საშუალება მისცეს ინვესტორებს და ფულის მენეჯერებს ურთიერთქმედონ ერთმანეთთან გამჭვირვალედ განიხილონ, შეაფასონ სავაჭრო პროცესი და მასთან დაკავშირებული მექანიზმები.

რა უნდა გახსოვდეთ და გაითვალისწინოთ::

ინვესტორები

 • • როგორც წესი, ინვესტორებს არ აქვთ სხვა სახის აქტივები ფორექსზე სავაჭროდ. გარდა იმისა, რასაც თავაზობს ფინანსური მენეჯერი.

 • • კაპიტალის დაკარგვის რისკი არის ინვესტორზე. მაგრამ მათ ასევე შეუძლიათ მიიღონ კარგი შემოსავალი, თუ ფინანსური მენეჯერი კარგად ვაჭრობს.

ფინანსური მენეჯერები

 • • მათ აქვთ წვდომა მხოლოდ იმ საერთო კაპიტალზე, რომელიც განკუთვნილია მათთვის სავაჭროდ. მათ არ შეუძლიათ თანხების გატანა ინვესტორების ანგარიშებიდან. მაგალითად, თუ პოლს სავაჭრო ანგარიშზე აქვს 9,000 აშშ დოლარი, მაგრამ მან მარკუსს სავაჭროდ მისცა მხოლოდ 4000 აშშ დოლარი, მარკუსი ვერ შეძლებს განახორციელოს ვაჭრობა ამ 4000 აშშ დოლარის მიღმა.

 • • შეუძლიათ ინვესტორებისთვის განსაზღვრონ, როგორც მინიმალური, ასევე მაქსიმალური თანხის ოდენობები.

 • • მათ შეუძლიათ მიიღონ ან უარი განაცხადონ ახალი ინვესტორების შემოთავაზებებზე სურვილისამებრ.

შეჯამება

პამმ ანგარიშები არის მარტივი და მოსახერხებელი გზა, რომელიც საშუალებას იძლევა აირჩიოთ თქვენი ფინანსური მენეჯერები ფორექს ვაჭრობისთვის. ამ ანგარიშებით ინვესტორები იღებენ შემოსავალს მინიმალური მონაწილეობით. თუმცა, პამმ ანგარიშები ასევე ატარებენ კაპიტალის დაკარგვის რისკებს, რომელიც დამოკიდებულია ფინანსური მენეჯერის მუშაობაზე. სასურველი შემოსავლის პოტენციალის და რისკის გააზრების შემდეგ პირებმა, პამმ ანგარიშის ბროკერისა და ფულის მენეჯერის არჩევისას უნდა გამოიჩინონ სათანადო ყურადღება.

ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება თქვენი საინვესტიციო კონტრაგენტებისთვის. თუ თქვენ ახორციელებთ ინვესტიციას ან თქვენთვის აინვესტირებენ თანხებს, თქვენ ავტომატურად მიიღებთ მეორე მხარის საკონტაქტო ინფორმაციას და პირიქით. ეს შესაძლებელს ხდის საინვესტიციო ოპერაციებში მონაწილეებს შორის კომუნიკაციის დამყარებას, ვინაიდან კომპანია არის მხოლოდ ტექნიკური შუამავალი, რომელიც იძლევა ფულის დაბრუნების გარანტიას და უზრუნველყოფს ტრეიდერის წილის გამოთვლას ტრეიდერსა და ინვესტორს შორის სხვა საკითხებში ჩარევის გარეშე.

ამ დროისთვის პამმ სისტემაში შესაძლებელია მხოლოდ დოლარის ანგარიშების დარეგისტრირება. იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ აშშ დოლარის ანგარიში, შეგიძლიათ გახსნათ ის ონლაინ, კომპანიის ვებ-გვერდზე.

სინქრონიზაციის სტატუსის მოლოდინი ნიშნავს, რომ თქვენი ინვესტიცია დამუშავდება მალე. ყველა საინვესტიციო მოთხოვნა განიხილება საათში ერთხელ.

ღილაკზე "ინვესტიციის მიღება" დაკლიკებისას, ინვესტიციის სტატუსი იცვლება "სინქრონიზაციის მოლოდინში", რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დაელოდოთ ინვესტიციის ანგარიშზე ასახვას. იმ შემთხვევაში, თუ ამ დროისთვის გექნებათ სხვა ინვესტიციებიც სინქრონიზაციის მოლოდინში, ისინი ერთდროულად ჩაირიცხება ანგარიშზე.

VIPTRADE- ის პამმ ანგარიშების სისტემა არ იძლევა გარანტიას ვაჭრობის მომგებიანობზე, რომელსაც ახორციელებს მმართველი ტრეიდერი. სისტემა შექმნილია ტრეიდერებსა და ინვესტორებს შორის ურთიერთქმედების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, რაც მოიცავს პამმ ტრეიდერების ანგარიშების ავტომატურ მონიტორინგს, ასევე ავტომატიზირებულ რეჟიმში თანხების მიღებასა და დაბრუნებას. ამრიგად, სისტემა გარანტიას იძლევა თქვენი თანხების დაცვაზე, ანუ პამმ ტრეიდერის მიერ მათ გატანა-გადარიცხვაზე. უფრო მეტიც, სისტემა გაძლევთ გარანტიას, რომ თქვენ მიიღებთ თქვენს თანხებს პამმ ტრეიდერის ანგარიშიდან მოთხოვნისამებრ, განაცხადის განთავსებიდან 30-60 წუთის განმავლობაში (დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მომენტში ხდება სინქრონიზაციას შორის ანაზღაურების მოთხოვნა).

VIPTRADE- ის პამმ ანგარიშის სისტემა ინვესტორებს იცავს პამმ ტრეიდერის მიერ მათი სახსრების გატანის რისკისგან. პამმ ტრეიდერს შეუძლია პამმ ანგარიშიდან გაიტანოს თავისი წილის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც არ მონაწილეობს ვაჭრობაში.

თუ ანგარიშზე ინვესტორების წილი შეადგენს 90% -ზე მეტის და მათი რიცხვი მცირეა ან თუნდაც ერთის ტოლი, მაშინ ასეთი რისკი არსებობს. თუმცა, პამმ სისტემა საშუალებას იძლევა ასობით პამმ ტრეიდერისგან მიიღოთ თანხები სამართავად, რაც ნიშნავს ასობით ინვესტორისგან ერთ სავაჭრო ანგარიშზე წილის არსებობის შესაძლებლობას, თანხების ერთჯერადი გატანის ალბათობა ძალიან დაბალია და უკუპროპორციულია მოზიდული ინვესტორების რაოდენობის.

სანამ მუშაობას დაიწყებთ ბრენდირებულ FX სივრცეში, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ბიზნესის სახელი, ლოგოები, სურათები და თქვენი ბრენდის ნებისმიერი სხვა ვიზუალური წარმოდგენა თქვენს კლიენტებში იწვევს ნდობას. ეს ის სფეროა, სადაც გირჩევთ, დრო და ფული საინვესტიციოდ სწორი მიმართულებით ჩადოთ. ბევრ თქვენს პოტენციურ კლიენტს მხოლოდ რამდენიმე წამი დასჭირდება თქვენი ბიზნესის განსასჯელად. რატომ უნდა გარისკოთ იყოთ დაწუნებული კლიენტების მიერ ლოგოს ცუდი დიზაინის გამო? ეს უბრალოდ ამად არ ღირს.

პარტნიორული ანგარიშები შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ პამმ სისტემაში, როგორც პამმ პარტნიორები და პამმ ინვესტორები. PAMM სისტემაში რეგისტრაცია, როგორც მმართველი ტრეიდერი, პარტნიორისთვის საჭიროა კომპანიაშუ სავაჭრო ანგარიშის გახსნა.

თქვენს პირად ანგარიშში, მთავარ მენიუში უნდა აირჩიოთ "პამმ სისტემა", შემდეგ კი გახსნილ გვერდზე მიყევით ბმულს "ჩემი ინვესტიციები". თუმცა, ინვესტორისთვის შესაძლებელია მხოლოდ მთლიანი ინვესტიციის გატანა. თუ თქვენ აპირებთ პამმ ტრეიდერის ანგარიშიდან თანხა მოხსნათ ნაწილ-ნაწილ, მაშინ თქვენ უნდა განახორციელოთ რამდენიმე მცირე ინვესტიცია მის ანგარიშზე. რაც საშუალებას მოგცემთ გამოიტანოთ თითოეული ინვესტიცია ცალ-ცალკე.

დიახ, სერვისი უფასოა, მაგრამ ერთ ანგარიშისთვის არის 10 SMS- იანი ლიმიტი 24 საათის განმავლობაში.

ამ დროისთვის არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა პამმ ანგარიშებიდან საკომისიოების მიღების შესახებ. თუმცა, ასეთი ანგარიშები ექვემდებარება VIPTRADE - ის პარტნიორული პროგრამის ზოგად წესებს.

საკომისიოს ოდენობა დგინდება თქვენს მიერ პამმ სისტემაში ანგარიშის რეგისტრაციისას, მისი მოცულობა ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს პამმ კაბინეტიდან, თუმცა ცვლილებები არ იმოქმედებს არსებულ ინვესტიციებზე და ძალაში შევა მხოლოდ ახალი ინვესტიციებისთვის. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ რამოდენიმე განსხვავებული საინვესტიციო პირობა, ამრიგად, პამმ ინვესტორს ექნება არჩევანი ერთდროულად სხვადასხვა საინვესტიციო პირობებში.

დიახ, შეგიძლიათ. იმისათვის, რომ მიიღოთ შემოსავლის ნაწილი, თქვენ უნდა გამოიყენოთ "როლოვერ" ვარიანტი, რომელიც ხელმისაწვდომია პამმ კაბინეტის საინვესტიციო განყოფილებაში. ეს ვარიანტი აქტიურია, თუ ინვესტიციაში არის მოგება, მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც პამმ ტრეიდერის, ასევე პამმ ინვესტორის მიერ.

„Rollover“ არის ინვესტიციიდან შემოსავლის გატანის ოპერაცია, თავად ინვესტიციის მოთხოვნის გარეშე. „როლოვერის“ ფარგლებში, მიღებული მოგება ასევე ნაწილდება პამმ ინვესტორსა და პამმ ტრეიდერს შორის მოგების განაწილების დადგენილი პროცენტის შესაბამისად.

თქვენს პირად კაბინეტში შეგიძლიათ გააქტიუროთ ფუნქცია "ანგარიშის დამალვა მონიტორინგში", რომელიც საშუალებას გაძლევთ ანგარიში ამოიღოთ მონიტორინგიდან. თუ გსურთ პამმ სისტემაში დარეგისტრირდეთ სხვა მომხმარებლის სახით (მაგალითად, არა პამმ ინვესტორი, არამედ პამმ ტრეიდერი, ან პირიქით), თქვენ უბრალოდ უნდა გახსნათ ახალი სავაჭრო ანგარიში. VIPTRADE-ს არ აქვს ლიმიტი სავაჭრო ანგარიშების რაოდენობაზე.

დიახ, შეგიძლიათ, მთლიანად ან ნაწილობრივ. ამ დროისთვის არსებობს მხოლოდ ერთი შეზღუდვა - ბონუსი არ შეიძლება დარჩეს სავაჭრო ანგარიშზე, თუ მთლიანი დეპოზიტი ინვესტირებულია პამმ ტრეიდერის ანგარიშზე. ამ შემთხვევაში, ბონუსი გაუქმდება.

პამმ ტრეიდერი ხედავს ინვესტორის ანგარიშის ნომერს, ტელეფონის ნომერს და ელ.ფოსტის მისამართს, რომელიც მან მიუთითა პამმ სისტემაში რეგისტრაციისას.

ინვესტიციის დაწყებამდე, პამმ ინვესტორი მონიტორინგში ხედავს პამმ ტრეიდერის სახელს, ანგარიშის ნომერს, მისი პროექტის სახელს და ელექტრონულ ფოსტას. ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაციის ჩვენება.

დიახ, პამმ ტრეიდერის ანგარიშზე შეგიძლიათ ბონუსის მიღება.

ანგარიში, სადაც დარიცხულია ბონუსი შესაძლებელია დარეგისტრირდეს, როგორც პამმ ტრეიდერი. ბონუსი არ გაუქმდება, მაგრამ ჩაითვლება როგორც პამმ ტრეიდერის სახსრები.

პირველადი ბონუსი არ გაუქმდება, ნებადართულია ბონუსის ინვესტიცია. თუ ინვესტიციის შემდეგ ბონუსის გარკვეული ნაწილი დარჩება ანგარიშზე, ეს ნაწილი გაუქმდება ინვესტიციის დაბრუნებამდე.

შეგიძლიათ იხილოთ მონიტორინგის ცხრილში. თუ ინვესტიცია უკვე განხორციელებულია, ის ასევე შეგიძლიათ ნახოთ "ჩემი ინვესტიციების" განყოფილებაში.

საშუალოდ, ინვესტიცია გრაფიკში გამოჩნდება 1 საათის განმავლობაში, მონიტორინგის სიაში 5-10 წუთში.

დიახ, ჩვეულებრივი პროცედურის შესაბამისად.

ზარალი იყოფა ანგარიშზე ინვესტორებისა და ტრეიდერის წილის პროპორციულად. მოგების ის პროცენტი, რომელსაც ტრეიდერი ხარჯავს სახსრების მართვისთვის, აქ არ არის გათვალისწინებული.

VIPTRADE-ის კლიენტებისათვის ხელმისაწვდომია რამდენიმე სახის ვიჯეტი, მათ შორის ვიჯეტები, რომლებიც ასახავენ პამმ პროექტების მომგებიანობის სტატისტიკას ბალანსისა და კაპიტალის მიხედვით, ხოლო მონიტორინგის დროს გამოიყენება მხოლოდ კაპიტალის სტატისტიკური მონაცემები მონაცემთა სტანდარტიზაციისთვის.

პამმ პროექტების ვიჯეტებში სტატისტიკური მონაცემების განახლება მიმდინრეობს საათში ერთხელ. ამიტომ, ვიჯეტზე ნაჩვენებ მონაცემებსა და მონიტორინგის სიის მონაცემებს შორის შესაძლოა იყოს მცირე სხვაობა.

პამმ პროექტიდან ამოღებული თანხები გადარიცხვისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ანგარიშზე დარიცხვიდან 12 საათის შემდეგ.

Achieve more with
Copy Trading

You can explore the most successful traders and copy their trades, or you can be among the traders who share ther expertise with others.

Join Us
Let's trade together

Tailor your experience. Trade according to your risk appetite, and choose trading portfolios that suit you.

Easy to subscribe

Whether you’re subscribing to expert traders or sharing your successful trades, Copy Trading just a few clicks away.

Trade like the best

Anyone can now trade like seasoned experts, and you can earn subscription fees for each follower.

Copy Trading features
Trade together

Be a part of a leading community of traders and investors

Follow the winners

See every provider’s win ratio, profit chart, average ROI and other data in their profile.

უსაფრთხოება

Set your preferred stop loss, take profit, and copy ratio limits, so you never have to worry.

How to get started

Copy Trading is simple, whether you choose to be a Provider or Subscriber

01
ავტორიზაცია

Log into your Trader’s Room dashboard to get started

02
Apply for Copy Trading

Answer a few brief questions regarding your risk tolerance

03
Start Copy Trading

Search the community leaderboards to find trades that suit you, set up your trade limits, and you’re ready to go!

Want to try Copy Trading?

Get involved and join a solid trading community

Join Us
Frequently asked questions
Why do I have to answer suitability questions to use Copy Trading?
The suitability test allows us to assess your risk acceptance level. This product may not be suitable for some customers who don`t tolerate trading risk. CFD trading is a high-risk product, even if you are subscribing to a top trader!
I have signed up and the investment period is for 30 days. Can I unsubscribe afterward?
Yes. The investment period is a recommended amount of time for a trader who understands their strategy and how much time it takes to achieve their desired results.
Can I subscribe to multiple strategies at the same time?
Yes, you can. And you can set the investment amount per strategy.
Which account are subscription fees collected from?
Fees will be taken from your trading account.
How can I see the trades a Signal Provider is sharing?
You will be able to see all of a Signal Provider’s trades when you subscribe to them.
What happens if a client subscribes to a Signal Provider for 100 USD per month and unsubscribes after two days?
Funds are withdrawn when the period ends, and are calculated from only those two days.
How does a Stop Loss (SL) work?
When a subscriber subscribes to a Signal Provider, they do not inherit the same Stop Loss. They need to set those limits themself. The limits are set on the full strategy. The subscriber can adjust their SL later as well. The subscriber can also decide what happens when the SL is reached: All positions are closed. The strategy is paused, but active in the portfolio. The user can remove the pause themself. All positions are closed. The strategy is unsubscribed.
How is a Stop Loss (SL) calculated?
A Stop Loss is calculated as a percentage of maximum profit. Example 1: A Subscriber has allocated 1000 eur to a strategy. A Stop Loss is set to 50%. When the strategy portfolio value reaches 500 eur, the SL will be triggered and the position will be closed. Example 2: A Subscriber has allocated 1000 eur to a strategy. The strategy was profitable and grew to 1600 eur. After that, the decline begins and when the strategy portfolio value reaches 800 eur, the SL will be triggered and the positions closed.
If a Signal Provider changes the subscription fee for their signal, will it change the cost only for those who become subscribers after the change, or even for those who were subscribed before?
The Subscription fee will apply to new subscribers. The previous one will still apply to previous subscribers on the same terms.
Copy Trading features
Trade globally

You aren’t limited — share your history of success with other traders

Earn passive income

Each time another trader subscribes to your trades, you earn subscription fees.

Simple and easy to use

Choose the strategy to share and define the pricing and conditions.

How to get started

Copy Trading is simple, whether you choose to be a Provider or Subscriber

01
ავტორიზაცია

Log into your Trader’s Room dashboard to get started

02
Choose your account and strategy

Choose the account and select the allocation method within the Strategy Publication flow

03
Start Copy Trading

Publish the strategy, and start collecting subscription fees!

Want to try Copy Trading?

Get involved and join a solid trading community

Join Us
Frequently asked questions
What kind of fees can a Signal Provider collect?
Signal providers can receive a fixed subscription fee in USD. A fixed period fee can be set per month, quarter, half-year, or full year. The maximum amount is 100 USD. Signal providers can set different fee sizes depending on the investment amount.
What allocation methods are possible?
The following allocation methods are supported: by Balance; by Balance * Ratio; by Equity * Ratio; by Ratio; Fixed Lot allocation; by Free Margin.
I am an active trader with another broker. How can I use Copy Trading?
You need to open a Trade.MT4 or Trade.MT5 account with Viptrade Cyprus. When publishing your strategy, you will have the possibility to upload your previous active account history into the platform. The system accepts the MetaTrader HTML export file format.
When will the fee be paid to the Signal Provider?
If the subscriber subscribed on 01/13/21 and the period is 1 month, then the fee will be debited on 02/13/21. If a subscriber unsubscribed during this period of time, withdrew money or rebalanced their portfolio, then the fee will be withdrawn for the number of days from the time the action was performed.

ჩვენი პარტნიორები:

ლიკვიდურობის მომწოდებლები:

შლუზი:

პარტნიორი ბანკები:

Wise Bank
Migom Bank

მხარდაჭერა:

ჩვენი პარტნიორები

ლიკვიდურობის მომწოდებლები

შლუზი

პარტნიორი ბანკები

მხარდაჭერა